Complex problems can only be solved by communities

So let′s build communities!

Onrust, onvrede of weerstand op het werk?
Gefeliciteerd!
De eerste stap naar een community is gezet.
Benieuwd hoe jij leiderschap kunt tonen in de volgende stappen?
Bel!


In ons bedrijf was iedereen alleen maar met zichzelf bezig. Met de hulp van Spruyt Lourens werden we weer een team met hetzelfde doel: met plezier samen werken aan onze toekomst.
Ik heb opnieuw leren zien, alleen maar doordat Spruyt Lourens mij een spiegel voorhield.
Choose a job you love and you'll never have to work again.
Dat is mijn motto sinds de training bij Spruyt Lourens Academy.

academy voor organisatie

Een organisatie die stevig geworteld is, is in staat om turbulente tijden goed te doorstaan.
Daarom is het zaak om signalen van ontworteling en emotionele en morele erosie snel te herkennen.
De Spruyt-Lourens Academy faciliteert dat proces en biedt handvatten om dit non-productief gedrag te transformeren naar het beter benutten van het potentieel in de organisatie.

 
 

academy voor mens

Werk vraagt vaak veel van ons.
Soms zoveel dat we de aansluiting met onszelf of collega′s verliezen. Cynisme, argwaan of burn-out liggen dan op de loer. Dat contact herstellen is een kunst. Een kunst die je kunt leren beheersen en die voor meer diepgang en kleur in je leven zorgt.
Ook kunstenaar worden? Bel!

academy voor inspiratie

Dit is wat ons inspireert:
     
 

academy aanbod


fluitend naar je werk - community building
In dit inspirerende programma bouwen we aan team waarin iedereen zich weer herkent. Persoonlijke behoeftes worden beter afgestemd op de teamdoelstellingen. Ruis in het team krijgt de aandacht die het nodig heeft om te transformeren naar innovatieve kracht en gedreven samenwerking. Zo schudden we de kussens weer eens lekker op. Aandacht voor elkaar en het loslaten van vooroordelen zijn kernpunten in dit programma. Deelnemers ervaren de kracht en potentie van een samenwerkend team en bepalen concreet wat elk individu daaraan kan bijdragen.


fluitend op je werk - intervisie
Samenwerking vraagt onderhoud. Patronen slijten snel in, ook de minder productieve. Intervisie biedt een platform waarbij, in intercollegiaal overleg, boven de dagelijkse werkzaamheden uit kan worden gestegen.
We bouwen aan bewustzijn van het onbewuste gedrag en formuleren handelingsalternatieven om de stroperigheid uit de organisatie te halen.


fluitend in de leiding - leiderschapstraining
Leiding geven aan hoger opgeleiden vraagt om dienstbaar leiderschap. Leiderschap dat niet zozeer aanstuurt en controleert, maar faciliteert en inspireert, vanuit het idee dat professionals in zichzelf al gericht zijn op het leveren van kwaliteit. Als de leidinggevende zijn houvast niet meer in de hiërarchische verhouding kan vinden, waar dan wel? In deze training vindt je daarop jouw persoonlijke antwoord.


fluitend door je leven - coaching
De filosoof Schopenhauer schreef ooit: "geluk is in hoge mate afhankelijk van het vermogen om om te gaan met teleurstellingen". De fluitend-door-je-leven coaching schrijft het medicijn van zingeving voor. Bijwerkingen o.a. lekker in je vel, gedrevenheid en hulpvaardigheid.

Academy & KAOSPILOT

logo kaoslogo CRKBO

Hoe hou je studenten en docenten betrokken bij hun onderwijs? Op die vraag heeft KAOSPILOT Denemarken een even inspirerend als praktisch antwoord ontwikkeld in de vorm van de masterclass “The Art & Craft of Facilitating Learning Spaces”.
Joska is voor Nederlandse de gecertificeerde trainer van deze masterclass en daar zijn we trots op!

In drie dagen experimenteel leren krijg je praktische handvatten om onderwijs te ontwerpen dat speels en uitdagend is, dat het innovatief en ondernemend vermogen vergroot en dat constant aansluit bij waar de student in zijn ontwikkeling is. Onderwijs dat verder gaat dan het nemen van verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontplooiing maar ook de impact op de wereld om ons heen voortdurend op de agenda zet. Een masterclass waarin je niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk groeit.

Meer informatie? Kijk hierspruyt en lourens

Richard Lourens
over
Joska
Joska Spruyt
over
Richard


Joska over Richard:
Richard is iemand die de kunst verstaat om op vele borden tegelijk te schaken. Hij ziet overal uitdagingen en pakt die ook op als ze passen in zijn levenslijn. En die lijn bepaalt hij in goed ‘overleg’ tussen intuïtie en verstand. Wat dat betreft is hij een strategische levensgenieter. Er zit weinig verschil tussen zijn professionele- en privèleven. De basis van al zijn werk is de relatie met de mens. Hij heeft pedagogische academie gedaan en dat klinkt door in al zijn commerciële activiteiten: hij heeft het bijzondere vermogen om zakelijke groei altijd te koppelen aan wederzijdse groei en een persoonlijke band. Richard is charmant zakelijk en attent tegelijk. Een voorbeeld van hoe dat op een integere manier hand in hand kan gaan.
Richard over Joska:
Joska is een bevlogen man. Met aanstekelijk enthousiasme weet hij gecompliceerde processen tussen mensen zo te verwoorden dat ze weer simpel worden. Zijn zienswijze op, en manier van omgaan met de medemens geeft een zekere rust waardoor je je heel snel op je gemak voelt. Zo kan hij snel met iedereen ‘tot de kern komen’ op een manier waardoor je je vertrouwd en gezien voelt. Hij kan je een ‘spiegel voor houden’ waardoor je op een andere manier naar jezelf, maar ook naar anderen en je omgeving, gaat kijken. Joska neemt je mee op reis naar jezelf en laat je inzien wat belangrijk voor je is. Zijn (werk-)ervaring zorgt ervoor dat hij je letterlijk ‘out of the box’ laat denken.
 

contact

Spruyt-Lourens academy
Rozenlaan 19
3941 ZR Doorn

Richard Lourens: 06-36398720
Joska Spruyt: 06-41520054

contact@spruyt-lourens.academy